Můj účet

Zapomenuté heslo? | Nový účet

Saské Švýcarsko - kolébka evropské turistiky

Saským Švýcarskem je označována oblast v Německu rozkládající se jihovýchodně od Drážďan podél údolí řeky Labe. Toto území je protkáno hustou sítí turistických cest a stezek. Nabízí tak nepřeberné možnosti výletů, od nenáročných až k těm, co vyžadující dobrou kondici.

Saským Švýcarskem je označována oblast v Německu rozkládající se jihovýchodně od Drážďan podél údolí řeky Labe. Toto území je protkáno hustou sítí turistických cest a stezek. Nabízí tak nepřeberné možnosti výletů, od nenáročných až k těm, co vyžadující dobrou kondici. 

Zdejší pověsti se hemží nejrůznějšími strašidly, pekelníky nebo potměšilými skřítky, hlídajícími ukryté poklady. Nechybí ani bílé paní smutně obcházející po rozeklaných cimbuřích polorozpadlých hradů. Snad každičká průrva, každá krajinná dominanta si tady nese svůj vlastní příběh. 

Saské Švýcarsko - kolébka evropské turistiky

Region Saské Švýcarsko je považován za první oblast v Evropě, kde začal fungovat turistický průmysl. Cestovní ruch zde má dlouholetou tradici, počátky objevování této oblasti zasahují až do roku 1800. Již tehdy vznikaly první popisy a cestopisní průvodci. To je spojeno především se dvěma jmény místních obyvatel - Wilhelmem Leberechtem Götzingerem a Carlem Heinrichem Nicolaiem, kteří značnou měrou přispěli k popularizaci tohoto regionu a k prosazení často kritizovaného názvu “Saské Švýcarsko“. Tento název oblasti dali dva švýcarští malíři Adrian Zingg a Anton Graff, kteří byli tehdy povoláni na nově zřízenou Akademii umění v Drážďanech. Zdejší krajina jim totiž připomínala jejich rodnou zem.  

K rozvoji a popularizaci Saského Švýcarska přispěly také obrázky a malby této krásné krajiny. Známí umělci z období romantismu, jako například Caspar David Friedrich a Ludwig Richter, procestovali oblast od zámku Pillnitz až k Pravčické bráně. Tato stezka, která vedla poté po Labi zpět do Drážďan, byla nazývána Malerstraße (Cesta malířů). Postupně zde vznikala místa k přenocování, nejprve ve mlýnech a hostincích, později vznikaly i domy sloužící přímo k ubytování. Tato možnost se nabízí i dnes.

Další alternativou je zapůjčení loďky a prohlídka oblasti z vodní hladiny. Zvláště romantická je plavba po Labi historickým kolesovým parníkem (parník poháněný kolesem, což je kolo s lopatkami, připomínající kolo mlýnské) společnosti Saská parní plavba. Tato společnost provozuje nejstarší a největší flotilu kolesových parníků na světě. Příkladem jsou klasické parníky Stadt Wehlen (1879), Diesbar (1884), Meissen (1885), Pillnitz (1886), Krippen (1892), Pirna (1898), Dresden (1926), Leipzig (1929) a další. 

Saské Švýcarsko - kolébka evropské turistiky

Na výběr máme 5 plavebních linek, zmiňme například okružní plavby z Drážďan nebo trasu Drážďany zámek - Pillnitz - Pirna - Königstein - Bad Schandau. Některé z plaveb vedou až do českého Děčína. Tyto typy parníků byly využívány zvláště v 19. a 20. století jako dopravní prostředek vodní dopravy. Z dopravy námořní byl vytlačen poměrně brzy loděmi poháněnými lodním šroubem, dodnes se však používá v říční přepravě. Historie přepravy pomocí parníků po Labi v oblasti Saska sahá až do roku 1836, kdy obdrželo 12 drážďanských občanů královské svolení k provozování paroplavby. Krátce poté byla založena již zmíněná společnost, jejíž název se v průběhu let několikrát změnil. Kromě pravidelných linek nabízí Saská paroplavební také různé zvláštní plavby, jako například Saskou vinařskou stezku z Drážďan do Míšně a zpět. 

Těšit se můžete na úchvatné výhledy z vrcholků četných skalních útvarů a na další přírodní i kulturní krásy a atraktivity v podobě vodopádů, propastí, jezer, divokých soutěsek, lázeňských měst, kostelů, hrádků, zámků či historických center známých metropolí.

Bad Schandau - nejstarší lázeňské město Saska, které proslavil především doktor Kneipp svými blahodárnými kúrami. První léčebný pramen byl objeven již v 18. století. Dnes zde můžete navštívit například botanickou zahradu nebo muzeum. Zajímavá je také prohlídka kostela Johanniskirche s jedinečnou kazatelnou zhotovenou z jednoho kusu pískovce. Ujít si nenechte ani možnost, nechat se vyvézt nad město elektrickým výtahem, jenž vyniká zápisem do Guinessovy knihy rekordů pod názvem “Největší svíčka světa“.

Saské Švýcarsko - kolébka evropské turistiky

Skvělým zážitkem je také projížďka tramvají v Kirnitzschském údolí. Romantickým údolím potoka Kirnitzsch se můžete svézt elektrickou drahou “Kirnitzschtalbahn“, jejíž kořeny sahají až do roku 1848. Nabízí 8 km nádherné podívané. Zvláštností je, že je z velké části poháněna sluneční energií. Trasa končí u příjemných výletních hospůdek v blízkosti vodopádu Lichtenhainer, jehož vznik umožnilo přehrazení horského potoka v kotlině položené ve výšce 18 metrů. Odtud se můžete vydat na vycházku k přírodnímu útvaru Kuhstall - 12 metrů vysoké a 9 metrů široké skalní bráně okořeněné historickou událostí - sedláci zde během třicetileté války ukrývali dobytek.

Saské Švýcarsko je známé výskytem tzv. stolových hor, příkladem může být Pfaffenstein - jeden z nejzajímavějších kopců této lokality, který je lemován četnými skalními věžičkami i pískovcovými skalami. Na jeho západním úpatí lze zhlédnout pozůstatky původního opevnění datující éru doby bronzové. Vzhledem k nepropustnosti zdejšího terénu zde však lidé hledali úkryt i v dalších historických obdobích, například za napoleonských válek. K tomuto účelu sloužila též řada místních jeskyní. Po výstupu vás čeká na vrcholku hory nejen krásný výhled na okolní hluboké lesy a malebné vesničky, ale i příjemný odpočinek v podobě nové restaurace. Nedaleko je k vidění také Barbarine, pozoruhodná skalní jehla ve tvaru ženské postavy.

Saské Švýcarsko - kolébka evropské turistiky

Tradičním a nezapomenutelným zážitkem je plavba již zmíněným kolesovým parníkem z Königsteinu (pevnosti, kde se nachází více než 50 různých stavebních objektů - nejstarší dochovaná kasárna v Německu, první saský posádkový kostel nebo nejhlubší studna Saska…) do Drážďan s krásnými výhledy na skalní útvary Saského Švýcarska, dále na kamenný most Bastei. který je typickým příkladem jedinečné technické památky vytvořené z pískovce, hrádek Altrathen (zřícenina menšího gotického hradu z 13. století), unikátní zámek Pillnitz napodobující čínskou architekturu, jež má ztělesňovat kultivovanost a civilizovanost, či most Blaues Tunder.

Drážďany - perla Saska, z původně rybářské vesnice a sídla kupců se během staletí vyvinuly do lázeňské a královské rezidence.  Navštivte město barokních budov, paláců, kostelů, oper, katedrál, světoznámých muzeí, galerií i obrazáren, které je díky své přírodní poloze i baroknímu a mediteránnímu architektonickému půvabu nazýváno “Polabská Florencie“. Při prohlídce Drážďan nezapomeňte navštívit Semperovu operu postavenou na Operním náměstí přímo v jádru starého města a zažijte nevšední hudební zážitek. Překrásná novorenesanční budova je vyhlášená svou vynikající akustikou i výběrovým a velmi kvalitním repertoárem. 

Při toulkách městem zavítejte i na prohlídku protestantského barokního kostela Frauenkirche, který se tyčí v samém srdci města. Atmosféra kostela je poznamenána dramatickou minulostí, kdy se na konci druhé světové války společně s celým městem stal “evropskou Hirošimou“, obětí bombardování a musel být tedy složitě rekonstruován. Za dnešní podobu vděčíme především místním patriotům, kteří zajímavým způsobem získávali finance na obnovu této památky - např. prodávali hodinky osazené kamínky ze sutin kostela. 

Podobný osud postihl i další církevní objekt katedrálu Nejsvětější Trojice známou pod jménem Hofkirche, která byla též poničena bombardováním, došlo dokonce k propadu celé střechy. Zajímavostí této stavby je, že je jedinou katolickou katedrálou v jinak protestantských Drážďanech. Jde o největší kostel v celém Sasku, který v počátcích sloužil jako soukromá královská bazilika a dále jako pohřebiště saských králů. 

Saské Švýcarsko - kolébka evropské turistiky

Téměř osm staletí historie se zrcadlí v saském Rezidenčním zámku, který nebýval jen sídlem panovníků, ale i proslulým kulturním centrem celé metropole. Dnes je po rekonstrukci a v celé své kráse uchovává jednu z největších uměleckých sbírek v Evropě - Státní uměleckou sbírku Drážďany. Sídlo je součástí komplexu muzeí výjimečného evropského významu, v němž našla svůj domov například Galerie Zelená klenba nebo sbírka osmanského umění, případně nejstarší muzeum grafik v Německu. Za zmínku stojí také Fürstenzug neboli Knížecí průvod. Tato drážďanská rarita představuje nástěnný obraz složený z porcelánových kousků a je největší svého druhu na světě. Je složen asi z 25 tisíc kousků míšenského porcelánu. Průvod čítá na 35 postav knížat saské historie, stejně jako dalších asi 60 osob nejrůznějších povolání - vědců, umělců, vojáků… Obraz najdeme poblíž všech výše zmíněných pamětihodností. Jedna z nejrušnějších turistických atrakcí vám nabídne mimo jiné pohled na pouliční umělce a “živé sochy“. 

Pro milovníky umění je zde k dispozici Albertinum čili muzeum moderního umění rozprostírající se blízko nábřeží. Stěžejní jsou dvě umělecké tematické sbírky, a to Galerie nových mistrů malířství obsahující díla 19. a 20. století autorů jako je Degas, Monet či Richter nebo druhá expozice, sbírka mincí a bankovek nabízející k prohlédnutí nespočet různých platidel z historie až po současnost. Během oprav získalo Albertinum nádhernou sochařskou výzdobu. Navštívit můžeme i tzv. Zwinger, což je v podstatě volný prostor mezi vnitřním a vnějším pásem městského opevnění. V saské metropoli byl však tento prostor vytvořen již v 18. století jako velmi přepychový a reprezentativní, především pro slavnosti evropské vysoké šlechty. Zwinger také tvoří působivou kulisu řadě představení pod širým nebem. Odpočinku si návštěvníci mohou dopřát u kašny Nymphenbad obklopenou rozvernými fontánkami.

Saské Švýcarsko - kolébka evropské turistiky

Chcete - li poznat tento překrásný kout Evropy, neváhejte a pojeďte na zájezd s CK Rotera v termínu 21. 9. - 22. 9. 2013. Zabezpečeno je ubytování v hotelu s polopenzí a samozřejmě služby průvodce. Jste srdečně zváni a vítáni.

- PR článek -

Článek byl zobrazen 4 119 krát.

Kontextová reklama

 
 

Náš tip

MEXIKO - velký okruh 2023

Zájezd do Mexika - velký okruhPoznávací zájezd zahrnuje prohlídku toho nejlepšího, co může Mexiko nabídnout, i all-inclusive pobyt u moře. V ceně všechny vstupy na výlety včetně projížděk lodí v Mexico-City a kaňonu Sumidero. Zájezd pořádá CK SIMON TOURIST.

Zájezd do LIBANONU 2023

CK Tilia - zájezdy do Izraele, Palestiny, JordánskaVypravte se s CK TILIA za starověkými Féničany, po stopách římského impéria, prvních křesťanských komunit, kalífů, křižáků a mamlúků. Poznejte historii Libanonu a jeho kulturní rozmanitost. Termín: září 2023

ZÁJEZDY ON-LINE 2023

Široká nabídka FIRST MINUTE a LAST MINUTE ZÁJEZDŮ pro rok 2023 za mimořádné ceny. V nabídce také zájezdy německých CK.

UBYTOVÁNÍ ZA NEJLEPŠÍ CENY

UbytováníNejširší nabídka ubytování ve všech destinacích světa za bezkonkurenční ceny. Hotely, apartmány, penziony, prázdninové domy, ubytování v soukromí. Jednoduchá rezervace online.

Zájezdy do celého světa

Rudé moře

Stránky věnované Rudému moři, jeho fauně a flóře a letoviskům na pobřeží Rudého moře.

Řecko a řecké ostrovy

Přinášíme vám komplexní informace o Řecku a řeckých ostrovech, rady tipy na cesty, články a zajímavé informace z Řecka. 

Golfový magazín

Nový magazín o golfu. Evidujte si své golfové statistiky online. Dále zde najdete články ze světa golfu - tipy na golfové cesty do zahraničí, golfové legendy, rady a tipy na hru. Součástí je také golfový slovník.

Dovolená v Turecku

Plánujete dovolenou v Turecku? Potom se vám bude jistě hodit náš průvodce Tureckem, ve kterém najdete vše, co potřebujete před cestou do Turecka vědět.

Magazín o bydlení

Navštivte také naše stránky o bydlení, stavbě a zahradě, na kterých najdete inspiraci pro váš domov. Každý den nové články, informace, zajímavosti, rady a tipy ze světa bydlení. 

 
 

RSS v. 0.91, RSS v. 2, Atom . Copyright © svetadily.cz | Created by weto.cz webdesign.

Egypt | Turecko | Chorvatsko | Itálie | USA | Řecko | Rakousko
Poznávací zájezdy